18 de mayo de 2013

se eu poidese

...... pousaría na túa fronte o brillo dunha estrela para alumar as noites de tristes lúas cegas.

1 comentario: